WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

AKTUALNOŚCI

Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych w Karpatach po obu stronach granicy (w obszarze wsparcia)…

Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov ustanawiają regionalną odznakę turystyczną: Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc, zwaną w skrócie PSOT lub odznaka Góry bez granic.

Przerwa w Murowańcu

Schronisko PTTK „MUROWANIEC” na Hali Gąsienicowej czasowo wyłączone z eksploatacji

Rajd turystyczny na Podkarpaciu

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie informuje, że w ramach projektu pn.  „Góry bez granic – integracja szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, nr PLSK.01.01.00-00.0116/17, realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, 12 października 2019 r. odbędzie się rajd turystyczny na Podkarpaciu.

Biblioteka nieczynna w poniedziałki

Uprzejmie informujemy, że do 30 listopada 2019 r. Centralna Biblioteka Górska PTTK będzie nieczynna w poniedziałki.

Ogłoszenia o przetargu na prowadzenie „Murowańca”

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” w Nowym Sączu ogłosiła przetarg na prowadzenie Schroniska PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej.

Zaczęło się od Tatr – konferencja nt. ochrony przyrody

W 1868 r. została uchwalona, a w 1869 r. weszła w życie ustawa o ochronie kozic i świstaków, która była pierwszym nowoczesnym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody.

Chiruca wspiera GOT

Zdobywcy Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK mogą kupić buty turystyczne hiszpańskiej marki Chiruca z rabatem do 30%

„Gdy świat budzi się do życia” – posiady Związku Podhalan

Krakowski Oddział Związku Podhalan zaprasza na spotkanie pt. „Gdy świat budzi się do życia”. O zwyczajach i obrzędach wielkanocnych opowie dr Stanisława Trebunia-Staszel.

Kultura ludowa Górali Żywieckich

Muzeum Miejskie w Żywcu oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie zapraszają na promocję książki Kultura ludowa Górali Żywieckich, która odbędzie się 15 grudnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali Starego Zamku w Żywcu, ul. Zamkowa 2.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl