WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Przerwa w Murowańcu

9 października 2019

Schronisko PTTK „MUROWANIEC” na Hali Gąsienicowej czasowo wyłączone z eksploatacji

Informujemy, że z uwagi na zmianę podmiotu prowadzącego obiekt oraz konieczne prace konserwacyjno remontowe, w tym dostosowanie schroniska do obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu ochrony p.poż. i sanitarnych

w okresie od 01 listopada do 20 grudnia 2019 r.

Schronisko PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej w Tatrach, czasowo wyłączone zostaje z eksploatacji. Prosimy o uwzględnienie powyższego w planowanych wędrówkach po tatrzańskich szlakach. Zapraszamy po 20 grudnia br.

PTTK „Karpaty” sp. z o.o.


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl