WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Rajd turystyczny na Podkarpaciu

2 października 2019

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie informuje, że w ramach projektu pn.  „Góry bez granic – integracja szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, nr PLSK.01.01.00-00.0116/17, realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, 12 października 2019 r. odbędzie się rajd turystyczny na Podkarpaciu.

W rajdzie uczestniczą dwie grupy turystów z Polski i jedna ze Słowacji.

Celem rajdu jest promocja zintegrowanej sieci górskich szlaków turystycznych po obu stronach granicy polsko-sławackiej, wędrowania po naszych wspólnych górach i poznawania lokalnych atrakcji przyrodniczych i kulturowych.

Wariant A: Przeł. Wyżniańska – Połonina Caryńska (1297 m n.p.m.) – Brzegi Górne,

Wariant B (grupa słowacka): Brzegi Górne – Połonina Wetlińska (1228 m n.p.m.) – Chatka Puchatka – Górna Wetlinka,

Wariant C: Roztoki Górne – Okrąglik (1100 m n.p.m.) – Jasło (1153 m n.p.m.) – Przysłup.

Nabór turystów do grup polskich odbywa się poprzez oddziały PTTK z Podkarpacia, a do grupy słowackiej poprzez koła KST.

 


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl