WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Czasopisma COTG PTTK

Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK są realizowane przez Oficynę Wydawniczą „Wierchy” oraz przez redakcję Gazety Górskiej, która od 1993 r. wydaje Gazetę Górską kwartalnik o górach, dla tych co lubią góry.

Oficyna Wydawnicza „Wierchy” znajduje się w strukturze organizacyjnej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK od 1992 r.
Oficyna jest wydawcą rocznika Wierchy i półrocznika Maćkowa Perć.
Ponadto Oficyna ma w swoim dorobku ponad 200 publikacji książkowych. Część z tych publikacji jest recenzowana.
Wśród oferty wydawniczej Oficyny wymienić trzeba serie:
– BIBLIOTEKA GÓRSKA Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie składająca się już z ponad 30 tomów, zawierająca 8 tomów monografii etnograficznych Kultura ludowa Górali…,
Pro memoria, poświęcona wybitnym osobom związanym z górami (9 tomów, kolejny w przygotowaniu).

Oficyna wydaje również publikacje pokonferencyjne i posympozjalne (etnograficzne, biograficzne, prawne, z zakresu ochrony przyrody i inne) oraz reprinty dawnych górskich wydawnictw: „Pamiętnik TT”, „Huculszczyzna”.
Oficyna jest również wydawcą materiałów statutowych PTTK (regulaminów i książeczek odznak turystyki kwalifikowanej).

Autorów zapraszamy do współpracy, szczególnie do przysyłania artykułów do naszych periodyków.
Informacje dla autorów 

Zestawienia wybranych tytułów publikacji Oficyny Wydawniczej „Wierchy” i ich okładek znajdują się w dołączonych plikach PDF:
– tytuły publikacji
– okładki publikacji

Dostępność i ceny w Sklepie COTG.
Księgarniom i nabywcom hurtowym udzielamy rabatów.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl